Jak analizować poziom fluktuacji pracowników?

Poziom fluktuacji jest jednym ważniejszych wskaźników personalnych. Dlatego istotne jest poddawanie tego zagadnienia wnikliwej analizie, aby móc na tej podstawie wyciągać wnioski na potrzeby przyszłych działań, a także identyfikowania pracowników będących w grupie ryzyka odejściem. W tym celu analizie można poddawać m.in. dane dotyczące poziomu fluktuacji we wcześniejszych latach oraz okresach zmiany w organizacji, wyniki efektywności pracowników, poziom zaangażowania.

Analiza danych wewnątrz organizacji

Rozpatrując poziom fluktuacji kadr wewnątrz organizacji warto spróbować odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Co wpływa na fluktuację kadr?

- W jaki sposób przeciwdziałamy fluktuacji kadr?

- Ile kosztuje nas obecny poziom fluktuacji?

- Ile będzie kosztowało nas obniżenie poziomu fluktuacji?

- Czy istnieje ryzyko utraty najlepszych pracowników lub pracowników o wysokim potencjale rozwojowym?

- W których zespołach jest najwyższy, a w których najniższy poziom fluktuacji kadr?

- Czy występują różnice w poziomie fluktuacji w poszczególnych pokoleniach pracowników? Jeśli tak, dlaczego?

- Czy występują różnice w poziomie fluktuacji na stanowiskach menedżerskich? Jeśli tak, dlaczego?

- Czy występują różnice w poziomie fluktuacji w poszczególnych działach? Jeśli tak, skąd różnice te wynikają?

Identyfikacja grup ryzyka

Wewnątrz organizacji można zidentyfikować grupy pracowników, którzy w niedalekiej przyszłości mogą podjąć decyzję o odejściu z firmy. Brian Wilkerson z Revolution Advisors in Louisville, wskazuje na cztery obszary, które warto uwzględnić podczas identyfikowania grup ryzyka. Są to:

- Lokalna gospodarka

- Atrybuty związane z pracą (cechy pracy)

- Częstotliwość awansowania pracowników

- Częstotliwość podwyżek

Szczegółowa analiza czynników wchodzących w skład poszczególnych obszarów pozwoli na zidentyfikowanie stanowisk oraz konkretnych pracowników, którzy w przyszłości mogą podjąć decyzję o odejściu z firmy. Świadomość tego, jakie czynniki wpływają na wzrost poziomu fluktuacji, może pomóc w ustaleniu działań prewencyjnych.

Źródło: Cathy Missildine-Martin

__________________________________________________________________________________

O Autorze:

HRstandard.pl to portal skierowany do profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumiana branży HR. To miejsce na rozmowę o kondycji polskiego HR oraz refleksję nad zastosowaniem nowych technologii i badań naukowych w ZZL. To miejsce dla wszystkich, którzy myślą o strategicznym znaczeniu działów personalnych w nowoczesnych organizacjach.