eCele - jak podnieść efektywność organizacji?

ocena efektywność pracowników, zarządzanie przez cele, rozliczenie realizacji celów, stawianie celów pracownikom

 

Chciałbyś szybko podnieść efektywność swojego przedsiębiorstwa?

Masz problem z obiektywnym premiowaniem i motywacją swoich pracowników?

Skorzystaj z naszej e-usługi.

 

 

Najważniejszym atrybutem konkurencyjności każdej firmy jest zdolność do podnoszenia efektywności. Trudno wyobrazić sobie ten proces z pominięciem aspektu efektywności pracowników. Opiera się ona na wielowymiarowych działaniach zarówno w kierunku bardziej wydajnej pracy jak i redukcji kosztów czy podniesieniu jakości. Zmotywowanie pracownika do zwiększenia efektywności jest długofalowym procesem. Należy postawić pracownikowi cele, monitorować je, ocenić ich wykonanie oraz obiektywnie wynagrodzić pracownika za osiągnięte rezultaty.

Udostępniamy narzędzie, które zostało zbudowane w oparciu o najbardziej skuteczną metodologię zarządzania efektywnością (Performance Management System). Jest to wielowymiarowe i holistyczne podejście do jednoczesnego zarządzania wzrostem przychodów, efektywnością kosztową, wydajnością oraz wzrostem jakości. Istotą tej metodologii jest:

  • koncentracja na priorytetach;
  • wzajemne (holistyczne) powiązanie celów poszczególnych pracowników (i grup);
  • jasne i obiektywne kryteria oceny zorientowane na wzrost jakości, produktywności i wydajności;
  • dążenie do definiowania celów mierzalnych, a tam, gdzie nie jest to możliwe obiektywizacji oceny poprzez zastosowanie odpowiednich metod podnoszących jej rzetelność;
  • bezpośrednie powiązanie poziomu gratyfikacji pracowników z poziomem realizacji celów.

Takie podejście pozwala w stosunkowo krótkim czasie istotnie zmienić poziom efektywności każdej firmy, bez względu na jej wielkość i branżę.

Dzięki usłudze eCele zyskujesz możliwość:

ocena efektywności pracowników, zarządzanie przez cele, stawianie celów pracownikom, rozliczanie realizacji celów

Inwestycja w usługę zwraca się z reguły już po pierwszym okresie rozliczenia celów!

Zobacz inne rozwiązania HR

 

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

___________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej:

- jak zarządzać kompetencjami Twoich pracowników i budować plany rozwoju?;

- co zmotywuje Twoich pracowników do osiągania ponadprzecietnych wyników?;

- jak znaleźć najlepsze narzędzie umożliwiające ocenę wyników pracy?;

- jak opracować system wynagrodzeń, aby rzeczywiście pełnił funkcję motywacyjną?