Ocena okresowa pracowników samorządowych

ocena okresowa on-line pracowników samorządowych

Specjalnie z myślą o pracownikach samorządowych, opracowaliśmy narzędzie eOcena, dzięki któremu przeprowadzicie Państwo ocenę okresową, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

eOcena to:

 • Niskie koszty - już od 1250 zł netto

 • Pełna samoobsługa - każdy może wykonać ocenę bez szkoleń i skomplikowanego wdrożenia

 • Bezpieczeństwo - bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, wymagany minimalny zestaw danych: imię, nazwisko, e-mail

 • Intuicyjność - prosty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika

   

  Jak działa eOcena?

  Proces oceny odbywa się elektronicznie i jest nadzorowany przez oprogramowanie, które pilnuje, aby oceniający wykonali ocenę na czas, zgodnie z przyjętą procedurą. Administrator oceny ma podgląd całego procesu oraz możliwość interwencji, tam gdzie występują opóźnienia. Po zakończeniu oceny może wygenerować kompleksowe raporty zawierające podsumowanie ocen.

 

Czy to jest bezpieczne ?

Aplikacje udostępniane w „chmurze” są posadowione na serwerach HRMobilny. Zabezpieczenia serwerów odpowiadają najbardziej wymagającym standardom. Łączenie z aplikacją odbywa się przy pomocy szyfrowanego łącza, zabezpieczonego certyfikatem SSL. Wymienione środki zabezpieczeń są typowe dla instytucji zobowiązanych do ochrony danych klientów, takich jak np. banki. W bazie danych przechowywany jest minimalny zestaw danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail. Po zakończeniu korzystania z aplikacji w „chmurze”, dane wprowadzone przez klienta i jego pracowników są automatycznie kasowane, chyba, że klient zażyczy sobie inaczej.

 

eOcena posiada m.in. następujące funkcje:

1. Definiowanie kryteriów oceny

eOcena zawiera bazę kryteriów obowiązkowych oceny, wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kryteriów dodatkowych. Wśród nich znajdują się m.in. sumienność, sprawność, bezstronność, planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna, komunikatywność, nastawienie na rozwój, kreatywność. eOcena to narzędzie, które uzupełnić możecie Państwo również o kryteria oceny, które jak najlepiej odzwierciedlają specyfikę Waszej instytucji i jej celów. Kryteriom oceny można nadać status: kryterium obowiązkowe lub kryterium dodatkowe.

2. Tworzenie arkuszy oceny

Macie Państwo możliwość definiowania dowolnej ilości arkuszy oceny i przypisanie ich do pojedynczych pracowników, grup pracowników, stanowisk, komórek organizacyjnych. Do tworzonego arkusza oceny automatycznie wczytane zostaną kryteria zdefiniowane jako obowiązkowe, a oceniający będzie miał możliwość dodania do niego kryteriów dodatkowych, mających szczególne znaczenie na danym stanowisku pracy ocenianego.

3. Elektroniczny proces oceny

eOcena to system komunikacji między oceniającym a ocenianym.

W jego ramach można:

 • przeprowadzić procedurę umawiania wstępnej rozmowy oceniającej oraz jej protokołowania, podczas której oceniający i oceniany wybierają kryteria oceny;
 • poinformować pracownika o planowanej dacie przeprowadzenia oceny oraz zmianie tego terminu ze wskazaniem przyczyn jej przesunięcia;
 • uzyskać od ocenianego potwierdzenie zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem oceny;
 • udostępnić pracownikowi ankietę do samooceny;
 • przeprowadzić procedurę rozmowy oceniającej wraz z oceną;
 • zapoznać pracownika z wynikami końcowej oceny (pozytywnej lub negatywnej) wraz z informacją o przysługującym mu prawie odwołania się od tej oceny do kierownika jednostki.

4. Automatyczne raportowanie

Tuż po zakończonej ocenie okresowej możecie Państwo wygenerować raporty o określonym wzorze oraz wydrukować wszelkie niezbędne dokumenty i dołączyć do akt pracowniczych jako dowód zrealizowanej oceny.
 

Skontaktuj się z nami

 

Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

 

eOcena - buduj system oceny okresowej pracowników on-line

ocena pracowników, ocena okresowa pracowników, system oceny okresowej pracowników, arkusz oceny

Chcesz podejmować właściwe decyzje personalne i brakuje Ci niezbędnych informacji?


Zależy Ci na sprawnym przeprowadzeniu oceny okresowej pracowników?


Wykorzystaj naszą e-usługę.

 

 

 


eOcena powstała z myślą o firmach, które stoją przed koniecznością przeprowadzenia okresowej oceny pracowników - procesu, który zwykle trwa długo, absorbuje czas managerów i czas pracowników opracowujących wyniki oceny.

Naszym celem było stworzenie narzędzia usprawniającego proces oceny na wszystkich jego etapach, od definiowania arkuszy oceny począwszy poprzez wypełnienie ich przez oceniających aż po automatyczne raportowanie.
eOcena pozwala definiować różnorodne kryteria oceny i budować z nich dowolną ilość arkuszy oceny dla komórek organizacyjnych, stanowisk aż po pojedynczego pracownika. Proces oceny odbywa się elektronicznie i jest nadzorowany przez oprogramowanie, które pilnuje, aby oceniający wykonali ocenę na czas.
Administrator oceny ma podgląd całego procesu oraz możliwość interwencji, tam gdzie występują opóźnienia. Po zakończeniu oceny może wygenerować kompleksowe raporty zawierające podsumowanie ocen. Dla firm, które łączą ocenę z premią, stworzony został mechanizm wyliczania % premii z oceny.

eOcena to narzędzie, które:

 • Pozwala definiować różnorodne kryteria oceny;
 • Umożliwia stworzenie dowolnej ilości arkuszy oceny i przypisanie ich do pojedynczych pracowników, grup pracowników, stanowisk, komórek organizacyjnych;
 • Dopuszcza różnorodne okresy oceny:
  • miesięczny,
  • kwartalny,
  • półroczny,
  • roczny,
 • Prowadzi i nadzoruje proces oceny- daje administratorowi oceny narzędzia do monitorowania całego procesu;
 • Pozwala wygenerować kompleksowy raport on-line, tuż po zakończeniu oceny.

Dzięki eOcenie:

 • Uzyskasz elastyczne narzędzie do definiowania arkuszy ocen dla pracowników;
 • Usprawnisz i skrócisz proces oceny;
 • Zaoszczędzisz czas managerów i pracowników HR;
 • Będziesz miał dostęp do wyników oceny zaraz po zakończeniu procesu;
 • Przeanalizujesz wyniki oceny z pomocą kompleksowego i przekrojowego raportu;
 • Znajdziesz więcej czasu na rozwój pracowników i podejmowanie decyzji personalnych.

 

Zobacz inne rozwiązania HR

 

 

ocena okresowa pracowników samorządowych

kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

Skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

 


 

Dowiedz się więcej:

Jak zarządzać kompetencjami Twoich pracowników i budować plany rozwoju?;

Co zmotywuje Twoich pracowników do osiągania ponadprzecietnych wyników?;

Jak oceniać efektywość pracowników?;

Jak znaleźć najlepsze narzędzie umożliwiające ocenę wyników pracy?;

Jak opracować system wynagrodzeń, aby rzeczywiście pełnił funkcję motywacyjną?

eWnioski- usprawnij obieg wniosków pracowniczych

Zdarza się, że wnioski urlopowe Twoich pracowników nie trafiają do działu kadr na czas i gubią się po drodze?

Ponosisz duże wydatki w związku z obsługą wniosków papierowych?

eWnioski S

Wystarczy dostęp do komputera i Internetu!

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi należy do codziennych obowiązków działu kadr. Prawidłowa organizacja tego procesu coraz częściej wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi, które go upraszczają, wpływając na skrócenie czasu.

HRMobilny oferuje eWnioski - profesjonalne wsparcie w zakresie tworzenia elektronicznego obiegu wniosków pracowniczych, które znacznie usprawnia pracę odpowiednich komórek w organizacji. Nasze rozwiązanie nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a obieg dokumentów oraz archiwizacja danych nie przyczyniają się do obciążenia serwerów firmy.

Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a zaczniesz generować oszczędności związane z wyeliminowaniem obiegu papierowego.

Usprawnij obieg wniosków pracowniczych!

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZENIESIENIA OBSŁUGI WNIOSKÓW PRACOWNICZYCH DO EWNIOSKÓW:

 

mail
odciążenie menedżerów w zakresie realizacji procesu obsługi wniosków – m.in. poprzez system powiadomień e-mailowych, porządkujących pracę przełożonych;
mail
szybki i przejrzysty dostęp do informacji na temat absencji wszystkich lub wybranych pracowników w firmie – zabezpieczenie sprawnego toku pracy nawet w sezonie urlopowym;
mail
wyeliminowanie kosztów przesyłek listowych/telefonów (w firmach działających sieciowo) i innych uciążliwych form przesyłu informacji związanych z papierowym obiegiem wniosków pracowniczych;
mail
pełna kontrola nad udostępnianiem narzędzia pracownikom – z eWniosków mogą korzystać wszyscy lub wybrani pracownicy, których bazę stworzysz na etapie konfigurowania e-usługi do potrzeb firmy;
mail
zmniejszenie ryzyka operacyjnego związanego z nieterminową rejestracją wniosków (urlopy);
mail
usystematyzowanie pracy działu kadr w zakresie ewidencji wniosków pracowniczych;

 

Skorzystaj z usługi eWnioski - niezawodnego narzędzia, które pozwoli Ci szybko i bezproblemowo zarządzać wieloma rodzajami wniosków pracowniczych

 • wniosek o urlop wypoczynkowy
 • wniosek o urlop na żądanie
 • wniosek o urlop bezpłatny
 • wniosek o urlop okolicznościowy
 • wniosek o opiekę nad dzieckiem
 • wniosek o urlop macierzyński/tacierzyński
 • wniosek o urlop wychowawczy
 • wniosek o dzień wolny za HDK
 • wniosek o dzień wolny za nadgodziny

Jak to działa?

Po przejściu konfiguracji e-usługi, którą zamknęliśmy w kilku prostych krokach, udostępniasz eWnioski pracownikom Twojej firmy.

PRACOWNIK loguje się do swojego konta na stronie internetowej usługi.hrmobilny.pl. Wypełnia interesujący go wniosek w postaci elektronicznej i za pomocą jednego przycisku wysyła go do przełożonego odpowiedzialnego za odrzucenie lub akceptację wniosku pracowniczego. Dodatkową korzyścią z punktu widzenia pracownika jest możliwość monitorowania obiegu wniosku i jego edycji w przypadku odrzucenia przez przełożonego.

PRZEŁOŻONY otrzymuje powiadomienie mailem, natychmiast po wystawieniu wniosku, a system dodatkowo przypomina mu o konieczności podjęcia odpowiedniej decyzji, usprawniając tym samym przepływ informacji. Dodatkowo uzyskuje on podgląd pozostałych wniosków złożonych np. w jego dziale, a tym samym ma kontrolę nad absencją pracowników, mogąc skupić się na zapewnieniu odpowiedniej obsady, aby zrealizować postawione przed nim cele.

DZIAŁ KADR zarządza obiegiem wniosków pracowniczych, zatwierdzając je lub anulując. Ma możliwość zalogowania się do systemu, aby uzyskać informacje o wszystkich wysłanych wnioskach wraz z informacją, do kiedy wniosek musi zostać przez niego potwierdzony i przekazany do realizacji. Zyskuje zatem możliwość zaplanowania sobie kolejności i usystematyzowania tej części swoich obowiązków. Dodatkowo osoba zarządzająca wnioskami ma możliwość wygenerowania raportu ogólnego i szczegółowego z informacją o statusie obsługiwanych wniosków w danym okresie, jak również raportów archiwizujących wnioski zaakceptowane.

 

Zobacz inne rozwiązania HR

 

 

eZadowolenie - jak budować zadowolenie z pracy?

budowanie zadowolenia z pracy, zadowolenie z pracy,zadowolenie pracowników, satysfakcja pracowników, badanie satysfakcji pracowników

 

Chcesz zbudować dobre miejsce pracy?

Oczekujesz większej inicjatywy i samodzielności od swoich pracowników?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

 

 

 

 Środowisko pracy nie buduje motywacji, ale ma ważny wpływ na klimat organizacyjny i sposób, w jaki pracownicy oraz potencjalni kandydaci do pracy postrzegają organizację. Dlatego ważne jest położenie nacisku na budowanie zadowolenia z pracy, czyli zarządzanie:
- warunkami pracy
- poczuciem bezpieczeństwa pracowników,
- optymalizacją warunków działania,
- możliwościami rozwoju.

Dodatkowo zadowolenie z pracy przekłada się na wymierne rezultaty biznesowe.

budowanie zadowolenia z pracy, zadowolenie z pracy, zadowolenie pracowników, satysfakcja pracowników, badanie satysfakcji pracowników

Pracownicy zadowoleni przejawiają bowiem większą skłonność do współpracy, są mniej konfliktowi i rzadziej odchodzą z pracy, a gdy nawet ma to miejsce, pozytywnie wyrażają się o firmie.

Co zyskujesz korzystając z usługi eZadowolenie?:

 • przejrzyste narzędzie do badania dostępne on-line;

 • możliwość przekrojowych analiz;

 • przejrzyste i czytelne raporty on-line, które przełożysz na konkretne działania;

Zobacz inne rozwiązania HR

 

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

___________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej:

eAnkiety - badaj opinie swoich pracowników i klientów

badania ankietowe on-line, ankietowanie, narzędzie do tworzenia ankiet, badanie ankietowe pracowników, badanie opinii pracownikówChcesz zwiększyć proaktywność swoich podwładnych i podnieść jakość komunikacji?

Potrzebujesz skutecznego narzędzia do badania opinii pracowników i klientów?

HRMobilny daje Ci tę możliwość!

 

 

Prowadzenie badań ankietowych wśród pracowników jest obecnie powszechną formą pozyskania informacji. Zdobytej w ten sposób wiedzy nie sposób przecenić, bo ma charakter dowodu empirycznego na potwierdzenie lub zaprzeczenie konieczności wprowadzenia zmian, które do tej pory tylko wydawały się potrzebne. Badanie opinii jest nadto podstawą zarządzania opartego na respektowaniu interesów pracowników (wolność wyrażania własnego zdania, poczucie wpływu na kwestie, które bezpośrednio ich dotyczą).

Czego może dotyczyć badanie? Zakres tematyczny w tym przypadku jest właściwie nieograniczony. Ankieta może posłużyć do poznania opinii na temat zmian strategicznych w firmie; może ułatwić podejmowanie decyzji w ramach kultury organizacyjnej (wyjazdy integracyjne, zmiana systemu komunikacji itp.); może także zostać wykorzystana np. do zbudowania motywującego pakietu socjalnego. I choć przyjęło się uważać, że badania ankietowe sa najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem docierania do takiej wiedzy, okazuje się, że na co dzień mogą nastręczyć nie lada kłopotu. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że poprawne konstruowanie kwestionariuszy, proces rozprowadzania, wypełniania i późniejsza analiza wyników wymaga czasu i może zdominować pracę działu HR. Ponadto należy uwzględnić ryzyko popełnienia pewnych błędów metodologicznych (niezrozumiałość pytań, brak poufności), które mogą skutecznie zafałszować wyniki.
Oferowana przez HRMobilny usługa eAnkiety, eliminując czynniki negatywne, pozwala:

 • odpowiednio zbudować ankietę, aby była zrozumiała przez pracowników;
 • efektywnie pozyskać dane od pracowników, dbając o poufność badania (anonimowość zwiększa prawdopodobieństwo szczerych odpowiedzi);
 • sprawnie wygenerować raport, aby przyspieszyć proces podejmowania decyzji, które zależą od wyników badania.

Gwarantujemy usprawnienie procesu pozyskiwania informacji bez ponoszenia zbędnych kosztów zakupu oprogramowania lub tych związanych z obsługą ankiet w formie papierowej. Cały proces od momentu stworzenia formularza po wygenerowanie raportu odbywa się on-line, stanowiąc tło dla innych zadań. Inwestując w nasze rozwiązanie, zyskujesz zatem:

 

 • przejrzyste narzędzie do tworzenia ankiet;
 • system umożliwiający skuteczne zbieranie danych od pracowników;
 • wgląd w przebieg procesu badania;
 • zaawansowany generator raportów.

 

Zobacz inne rozwiązania HR

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

Film prezentujący eAnkiety

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Dowiedz się więcej:

 

Podkategorie