Ocena okresowa pracowników samorządowych

ocena okresowa on-line pracowników samorządowych

Specjalnie z myślą o pracownikach samorządowych, opracowaliśmy narzędzie eOcena, dzięki któremu przeprowadzicie Państwo ocenę okresową, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

eOcena to:

 • Niskie koszty - już od 1250 zł netto

 • Pełna samoobsługa - każdy może wykonać ocenę bez szkoleń i skomplikowanego wdrożenia

 • Bezpieczeństwo - bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, wymagany minimalny zestaw danych: imię, nazwisko, e-mail

 • Intuicyjność - prosty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika

   

  Jak działa eOcena?

  Proces oceny odbywa się elektronicznie i jest nadzorowany przez oprogramowanie, które pilnuje, aby oceniający wykonali ocenę na czas, zgodnie z przyjętą procedurą. Administrator oceny ma podgląd całego procesu oraz możliwość interwencji, tam gdzie występują opóźnienia. Po zakończeniu oceny może wygenerować kompleksowe raporty zawierające podsumowanie ocen.

 

Czy to jest bezpieczne ?

Aplikacje udostępniane w „chmurze” są posadowione na serwerach HRMobilny. Zabezpieczenia serwerów odpowiadają najbardziej wymagającym standardom. Łączenie z aplikacją odbywa się przy pomocy szyfrowanego łącza, zabezpieczonego certyfikatem SSL. Wymienione środki zabezpieczeń są typowe dla instytucji zobowiązanych do ochrony danych klientów, takich jak np. banki. W bazie danych przechowywany jest minimalny zestaw danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail. Po zakończeniu korzystania z aplikacji w „chmurze”, dane wprowadzone przez klienta i jego pracowników są automatycznie kasowane, chyba, że klient zażyczy sobie inaczej.

 

eOcena posiada m.in. następujące funkcje:

1. Definiowanie kryteriów oceny

eOcena zawiera bazę kryteriów obowiązkowych oceny, wynikających bezpośrednio z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kryteriów dodatkowych. Wśród nich znajdują się m.in. sumienność, sprawność, bezstronność, planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna, komunikatywność, nastawienie na rozwój, kreatywność. eOcena to narzędzie, które uzupełnić możecie Państwo również o kryteria oceny, które jak najlepiej odzwierciedlają specyfikę Waszej instytucji i jej celów. Kryteriom oceny można nadać status: kryterium obowiązkowe lub kryterium dodatkowe.

2. Tworzenie arkuszy oceny

Macie Państwo możliwość definiowania dowolnej ilości arkuszy oceny i przypisanie ich do pojedynczych pracowników, grup pracowników, stanowisk, komórek organizacyjnych. Do tworzonego arkusza oceny automatycznie wczytane zostaną kryteria zdefiniowane jako obowiązkowe, a oceniający będzie miał możliwość dodania do niego kryteriów dodatkowych, mających szczególne znaczenie na danym stanowisku pracy ocenianego.

3. Elektroniczny proces oceny

eOcena to system komunikacji między oceniającym a ocenianym.

W jego ramach można:

 • przeprowadzić procedurę umawiania wstępnej rozmowy oceniającej oraz jej protokołowania, podczas której oceniający i oceniany wybierają kryteria oceny;
 • poinformować pracownika o planowanej dacie przeprowadzenia oceny oraz zmianie tego terminu ze wskazaniem przyczyn jej przesunięcia;
 • uzyskać od ocenianego potwierdzenie zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem oceny;
 • udostępnić pracownikowi ankietę do samooceny;
 • przeprowadzić procedurę rozmowy oceniającej wraz z oceną;
 • zapoznać pracownika z wynikami końcowej oceny (pozytywnej lub negatywnej) wraz z informacją o przysługującym mu prawie odwołania się od tej oceny do kierownika jednostki.

4. Automatyczne raportowanie

Tuż po zakończonej ocenie okresowej możecie Państwo wygenerować raporty o określonym wzorze oraz wydrukować wszelkie niezbędne dokumenty i dołączyć do akt pracowniczych jako dowód zrealizowanej oceny.
 

Skontaktuj się z nami

 

Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.