eWnioski- usprawnij obieg wniosków pracowniczych

Zdarza się, że wnioski urlopowe Twoich pracowników nie trafiają do działu kadr na czas i gubią się po drodze?

Ponosisz duże wydatki w związku z obsługą wniosków papierowych?

eWnioski S

Wystarczy dostęp do komputera i Internetu!

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi należy do codziennych obowiązków działu kadr. Prawidłowa organizacja tego procesu coraz częściej wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi, które go upraszczają, wpływając na skrócenie czasu.

HRMobilny oferuje eWnioski - profesjonalne wsparcie w zakresie tworzenia elektronicznego obiegu wniosków pracowniczych, które znacznie usprawnia pracę odpowiednich komórek w organizacji. Nasze rozwiązanie nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a obieg dokumentów oraz archiwizacja danych nie przyczyniają się do obciążenia serwerów firmy.

Wystarczy dostęp do komputera i Internetu, a zaczniesz generować oszczędności związane z wyeliminowaniem obiegu papierowego.

Usprawnij obieg wniosków pracowniczych!

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z PRZENIESIENIA OBSŁUGI WNIOSKÓW PRACOWNICZYCH DO EWNIOSKÓW:

 

mail
odciążenie menedżerów w zakresie realizacji procesu obsługi wniosków – m.in. poprzez system powiadomień e-mailowych, porządkujących pracę przełożonych;
mail
szybki i przejrzysty dostęp do informacji na temat absencji wszystkich lub wybranych pracowników w firmie – zabezpieczenie sprawnego toku pracy nawet w sezonie urlopowym;
mail
wyeliminowanie kosztów przesyłek listowych/telefonów (w firmach działających sieciowo) i innych uciążliwych form przesyłu informacji związanych z papierowym obiegiem wniosków pracowniczych;
mail
pełna kontrola nad udostępnianiem narzędzia pracownikom – z eWniosków mogą korzystać wszyscy lub wybrani pracownicy, których bazę stworzysz na etapie konfigurowania e-usługi do potrzeb firmy;
mail
zmniejszenie ryzyka operacyjnego związanego z nieterminową rejestracją wniosków (urlopy);
mail
usystematyzowanie pracy działu kadr w zakresie ewidencji wniosków pracowniczych;

 

Skorzystaj z usługi eWnioski - niezawodnego narzędzia, które pozwoli Ci szybko i bezproblemowo zarządzać wieloma rodzajami wniosków pracowniczych

  • wniosek o urlop wypoczynkowy
  • wniosek o urlop na żądanie
  • wniosek o urlop bezpłatny
  • wniosek o urlop okolicznościowy
  • wniosek o opiekę nad dzieckiem
  • wniosek o urlop macierzyński/tacierzyński
  • wniosek o urlop wychowawczy
  • wniosek o dzień wolny za HDK
  • wniosek o dzień wolny za nadgodziny

Jak to działa?

Po przejściu konfiguracji e-usługi, którą zamknęliśmy w kilku prostych krokach, udostępniasz eWnioski pracownikom Twojej firmy.

PRACOWNIK loguje się do swojego konta na stronie internetowej usługi.hrmobilny.pl. Wypełnia interesujący go wniosek w postaci elektronicznej i za pomocą jednego przycisku wysyła go do przełożonego odpowiedzialnego za odrzucenie lub akceptację wniosku pracowniczego. Dodatkową korzyścią z punktu widzenia pracownika jest możliwość monitorowania obiegu wniosku i jego edycji w przypadku odrzucenia przez przełożonego.

PRZEŁOŻONY otrzymuje powiadomienie mailem, natychmiast po wystawieniu wniosku, a system dodatkowo przypomina mu o konieczności podjęcia odpowiedniej decyzji, usprawniając tym samym przepływ informacji. Dodatkowo uzyskuje on podgląd pozostałych wniosków złożonych np. w jego dziale, a tym samym ma kontrolę nad absencją pracowników, mogąc skupić się na zapewnieniu odpowiedniej obsady, aby zrealizować postawione przed nim cele.

DZIAŁ KADR zarządza obiegiem wniosków pracowniczych, zatwierdzając je lub anulując. Ma możliwość zalogowania się do systemu, aby uzyskać informacje o wszystkich wysłanych wnioskach wraz z informacją, do kiedy wniosek musi zostać przez niego potwierdzony i przekazany do realizacji. Zyskuje zatem możliwość zaplanowania sobie kolejności i usystematyzowania tej części swoich obowiązków. Dodatkowo osoba zarządzająca wnioskami ma możliwość wygenerowania raportu ogólnego i szczegółowego z informacją o statusie obsługiwanych wniosków w danym okresie, jak również raportów archiwizujących wnioski zaakceptowane.

 

Zobacz inne rozwiązania HR