Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników

Potencjał biznesowy zaangażowania szacowany jest na poziomie ok. 46%

Badania przeprowadzone przez Corporate Leadership Council (2008) wykazały, że pracownik zaangażowany daje z siebie 57% wysiłku więcej niż niezaangażowany. Dziesięcioprocentowy wzrost zaangażowania powoduje 6 procentowy przyrost wkładu pracy, który przekłada się na 2-procentowy wzrost wyników.  
Z kolei badania K. Ayers, zajmującej się od paru lat problematyką wzrostu zaangażowania w pracę, wskazują na to, że 35% kosztów osobowych firm jest zupełnie bezproduktywnych z powodu braku zaangażowania.

Czytaj więcej: Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Najbardziej intuicyjne rozumienie zaangażowania pracowników definiuje się jako stan, w którym ludziom „chce się” dążyć do osiągnięcia konkretnych celów lub jako gotowość do osiągnięcia określonych celów, bez względu na ilość trudności, które trzeba pokonać po drodze, w zamian za osiągnięcie określonych wartości.

 

Czytaj więcej: Czym jest zaangażowanie pracowników?

Przywództwo

"Aby prowadzić ludzi, idź za nimi".
Lao-tse

 

O przywództwie często się mówi. Uważa się, iż organizacja nie może osiągnąć swoich celów bez skutecznego przywództwa; jednocześnie wielu menedżerów uważa się za przywódców lub chce nimi zostać. Zdaniem Petera Druckera, największego autorytetu w dziedzinie zarządzania, urodzonych liderów jest niewielu: nie istnieje wrodzona osobowość kierownicza, styl kierowania czy charakterystyczne cechy przywódcy. Wszystkiego można i należy się nauczyć. Aby wiedzieć, jak oddziaływać na innych, należy poznać i zrozumieć: istotę przywództwa, źródła władzy i wpływu przywódcy oraz czynniki wpływające na skuteczność przywództwa.

Czytaj więcej: Przywództwo

Jak analizować poziom fluktuacji pracowników?

Poziom fluktuacji jest jednym ważniejszych wskaźników personalnych. Dlatego istotne jest poddawanie tego zagadnienia wnikliwej analizie, aby móc na tej podstawie wyciągać wnioski na potrzeby przyszłych działań, a także identyfikowania pracowników będących w grupie ryzyka odejściem. W tym celu analizie można poddawać m.in. dane dotyczące poziomu fluktuacji we wcześniejszych latach oraz okresach zmiany w organizacji, wyniki efektywności pracowników, poziom zaangażowania.

Czytaj więcej: Jak analizować poziom fluktuacji pracowników?

Co jest gwarantem efektywności pracy?

Czy zainteresowania powinny być ważnym punktem analizy CV kandydatów? Tym zagadnieniem zajęli się ostatnio amerykańscy badacze.

Christopher Nye z Bowling Green University oraz Rong Su, James Rounds i Fritz Drasgow z University of Illinois przeanalizowali 60 badań zrealizowanych w okresie 1942-2011 podejmujących temat związku zainteresowań z efektywnością pracy oraz osiągnięciami akademickimi. Badania te łącznie objęły swoim zasięgiem 15 301 osób (pracowników i studentów).

Czytaj więcej: Co jest gwarantem efektywności pracy?