Podnieś jakość zarządzania!

Mądre inwestycje - inwestuj w najlepszych pracowników!

 

Jakość zarządzania jest definiowana przez bardzo wiele czynników. My postawiliśmy na te, które uważamy za kluczowe przy budowaniu zdrowej i efektywnej organizacji. Dzięki naszym rozwiązaniom podniesiesz jakość zarządzania w swojej przedsiębiorstwie i wprowadzisz niezbędne zmiany, aby zwiększyć produktywność swoich pracowników.

Ocena potencjału
  • Ocenisz potencjał rozwojowy Twoich pracowników.
  • Określisz ukierunkowanie potencjału, identyfikując utalentowanych menedżerów oraz wysokiej klasy ekspertów.
  • Zarządzisz talentami i odniesiesz sukces biznesowy!
Badanie kultury organizacyjnej
  • Określisz najbardziej pożądany dla Twojego biznesu model kultury.
  • Zdiagnozujesz luki pomiędzy tym jak jest, a jak powinno być oraz zarządzisz procesem zmian.
  • Dokonasz porównania kultur organizacyjnych różnych zespołów lub dwóch łączących się firm.

eWartościowanie

eWartosciowanie96Dowiedz się więcej!
Wartościowanie stanowisk pracy
  • Zwizualizujesz strukturę organizacyjną swojej firmy.
  • Zbudujesz karty opisu stanowisk pracy.
  • Wycenisz stanowiska pracy w oparciu o kompleksowy system kryteriów.