Polecane książki HR

Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się

Autorzy: Peter M. Senge
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

 

Mistrzostwo osobiste, modele myślowe, wspólna wizja, zespołowe uczenie się i myślenie systemowe - to pięć dyscyplin, których opanowanie pozwoli na zbudowanie organizacji uczącej się, dzięki czemu można osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną.
Peter M, Senge wskazuje, w jaki sposób firmy mogą uporać się z upośledzeniami zdolności uczenia się, zagrażającymi produktywności i utrudniającymi osiągniecie sukcesu. Organizacje uczące się stosują nowe, ekspansywne sposoby myślenia i uwalniają nowe aspiracje, aby wspierać swoich pracowników w osiąganiu wspólnych celów, z którymi ludzie się naprawdę identyfikują.

Więcej o książce


7 nawyków skutecznego działania

Autorzy: Stephen R. Covey
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2006

 

7 nawyków skutecznego działania nazywana jest biblią współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.

Więcej o książce


Dobry szef, zły szef. Jak być najlepszym? i uczyć się od najgorszych

Autorzy: Robert I. Sutton
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

Dr Sutton zastosował swoje zdroworozsądkowe podejście, aby pokazać, czym wspaniali szefowie naszego świata różnią się od tych, którzy są tacy sobie albo, co gorsza, zupełnie niekompetentni. Przeplatając przykłady z życia ze stosownymi naukowymi badaniami behawioralnymi, przedstawia staranny i miejscami zaskakujący raport na temat tego, co robią najlepsi szefowie.

Więcej o książce


Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Jak zatrudniać pracowników

Autorzy: Karolina Drela, Aneta Sokół
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2011

Jest to poradnik zawierający odpowiedzi na liczne pytania, m. in. z zakresu form zatrudnienia, formalnoprawnych podstaw zatrudnienia oraz wskazówki, jak krok po kroku przejść przez proces zatrudniania. Wiedza teoretyczna i praktyczna zawarta w książce jest szczególnie ważna teraz, gdy współczesny rynek pracy wymusza znajomość zagadnień dotyczących zatrudnienia zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników.

Więcej o książce


Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności

Autorzy: David Allen
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2008

 

Autor przedstawia Program Getting Things Done (GTD), który powstał właśnie po to, byś mógł wreszcie zwolnić tempo, zrezygnować z przytłaczających obowiązków, uwolnić się od wiecznej presji zegarka i podnieść efektywność. Jest to najbardziej spójny, intuicyjny i wydajny system racjonalizacji zadań, jak istnieje w chwili obecnej na rynku.

Więcej o książce


Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu

Autorzy: Marek Jabłoński
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2011

Książka zawiera prezentację najważniejszych klasycznych oraz współczesnych koncepcji i modeli kompetencji pracowniczych w zarządzaniu oraz metodyczne podstawy badania kompetencji pracowniczych. Dokonano w niej również prezentacji ewolucji roli czynnika ludzkiego organizacji oraz charakterystyki kluczowych obszarów problemowych dotyczących kierowania pracownikami we współczesnej organizacji.

Więcej o książce


Konflikty między ludźmi

Autorzy: William W. Wilmot, Joyce L. Hocker
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2011

Książka jest doskonałym wprowadzeniem w tematykę konfliktu, zarządzania konfliktem i komunikacji w sytuacjach konfliktowych. Autorzy pomagają zrozumieć naturę konfliktów w wielu sferach życia – omawiają przyczyny, przejawy i możliwe skutki konfliktów m.in. w pracy. Na przykładach z życia codziennego pokazują style, taktyki i metody interwencji podejmowane przy rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnym, a także skuteczne sposoby zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

Więcej o książce


Negocjacje i mediacje

Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2010

 

Autorka zaprezentowała najważniejsze aspekty negocjacji oraz mediacji. Początkowe rozdziały zawierają zagadnienia psychologii społecznej, których znajomość jest nieodzowna w kontekście skuteczności negocjacyjnej. Poszczególne zagadnienia zilustrowane zostały przykładowymi sposobami działania, które mogą być bezpośrednio wykorzystywane w codziennej praktyce.
Wprawdzie za każdym razem negocjacje czy mediacje mają swoje specyficzne cechy, to jednak występuje też wiele wspólnych elementów. Znajomość przedstawionych w książce zasad negocjacji i mediacji pozwala skuteczniej osiągać założone cele. Natomiast pokazane przykładowe sposoby działania można wykorzystywać w codziennej praktyce.

Więcej o książce


Pocałuj tę żabę! 12 metod zamiany problemów w sukcesy - w pracy i w życiu prywatnym

Autorzy: Tracy Brian, Tracy Stein Christina
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

Autorzy analizują przyczyny negatywnych cech, myśli, emocji i kontaktów, które są zmorą wielu ludzi i które utrudniają nam osiągnięcie tego, co każdy z nas mógłby osiągnąć. Poszczególne rozdziały pomagają w odkryciu przyczyn tych kłopotów i podają konkretne rozwiązania. Krok po kroku prowadzą Czytelnika przez obszary zakłóceń w relacjach z innymi ludźmi, proponując szereg prostych ćwiczeń, które można od razu wprowadzić w życie i które warto zastosować, aby raz na zawsze zostawić za sobą „Żaby naszego życia” i osiągnąć szczęście i równowagę duchową.

Więcej o książce


Potęga podświadomości

Autorzy: Joseph Murphy
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

 

Autor książki wyszedł z założenia, że procesy psychiczne przebiegające poza naszą świadomością mogą być wykorzystywane w sposób celowy. Każdy z nas ma bowiem w sobie klucz do życia pełniejszego, do zdrowia, a nawet zamożności. Dzięki tej książce nauczysz się, jak go używać, a Twoje życie zmieni się nie do poznania. Służą temu specjalne techniki - zbadane, sprawdzone i opisane w tej książce, poparte przykładami. Metody te odsłonią nowe obszary i możliwości twojego umysłu.

Więcej o książce


Przywództwo wyższego stopnia

Autorzy: Ken Blanchard
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2007

W książce zgromadzono wiedzę na temat światowej klasy przwyódzwie w organizacjach. Napisana została z myślą o tych, którzy chcą być lepszymi liderami. Zawiera bowiem liczne wskazówki, jak budować cele i wizje oraz sprawić, żeby pracownicy wiedzieli, kim jest lider i dokąd zmierza i jakimi wartościami się kieruje.

Więcej o książce


Psychologia coachingu

Autorzy: Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2010

Autorzy w sposób uporządkowany przedstawiają stan wiedzy, najważniejsze pojęcia oraz omawiają psychologiczne podejście do coachingu, doradzania i uczenia się. Liczne praktyczne opisy przypadków pozwalają zrozumieć sens i wartość coachingu jednostki i organizacji.

Więcej o książce


Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu

Autorzy: Peter Reilly, Tony Williams
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

 

Dzięki lekturze książki dowiesz się, jak można osiągnąć maksymalną skuteczność funkcjonowania działu personalnego, uczestniczącego jednocześnie w tworzeniu i realizacji strategii organizacji. Opisane problemy dotyczą zarówno firm prywatnych, jak i instytucji publicznych.

Więcej o książce


Zarządzanie motywacją pracowników

Autorzy: Waldemar Kozłowski
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2009

W publikacji Autor omawia m. in. istotne uwarunkowania motywacji pracowników oraz przedstawia praktyczne narzędzia do analizy motywacji pracowniczej i oceny jej efektywności. Kładzie on nacisk na fakt, iż podstawą motywowania w każdej organizacji powinien być szacunek do pracownika, oraz stworzenie mu możliwości zaspokojenia potrzeby samorealizacji.

Więcej o książce


Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. koncepcje, strategie, praktyka

Autorzy: Joanna Antonina Tabor
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2013

Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) − nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy.

Więcej o książce


Zasoby ludzkie w organizacji

Autorzy: Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2012

 

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasobach ludzkich. Holistyczny charakter książki jest koncepcją umożliwiającą racjonalnie spojrzeć na rozwój pracowników. Modele zasobów ludzkich stanowią podpowiedź, jak wpływać na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, czyli inaczej mówiąc, jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Więcej o książce


Zespół

Autorzy: Gellert Manfred, Nowak Claus
Wydawnictwo:
Rok wydania: 2008

 

To książka napisana głównie z myślą o menedżerach zespołów i projektów, jak i kadrze kierowniczej. Autorzy poruszają bowiem tematykę pracy w zespołach i z zespołami. Połączyli podstawowe informacje teoretyczne z wypróbowanymi i przetestowanymi metodami. Książka podzielona jest na trzy części - pracę w zespole, budowanie zespołu i coaching zespołu, ułatwia to czytelnikowi szybkie znalezienie informacji o formułowaniu kontraktu, jego przebiegu i działaniu.

Więcej o książce