Polityka prywatności

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszego portalu miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Państwu naszą Politykę prywatności, którą opieramy na następujących rozwiązaniach:

  • ograniczenie ilości pobieranych danych osobowych i ich ochrona,
  • system rejestracji użytkowników,
  • stosowanie wytycznych ASME w odniesieniu do treści i sekcji reklamowych,
  • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
  • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostęp do możliwości i usług w portalu HRMobilny jest zróżnicowany. Można być tylko odwiedzającym nas gościem, zarejestrowanym użytkownikiem lub naszym klientem.
Jeśli użytkownik chce tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - może pozostawać anonimowym użytkownikiem.
Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie prywatności użytkownika, podyktowane jest względami bezpieczeństwa portalu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.

Rejestrując się w portalu, użytkownik przekazuje nam pewne dane osobowe. Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w portalu HRMobilny wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy, zgromadzonych przez nas danych osobowych. Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem portalu HRMobilny,
  • po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy wydawca przekaże pieczę nad tym portalem innemu podmiotowi, np. firmie hostingowej, pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza ten portal, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących portal. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

Zarejestrowanie się i logowanie w naszym portalu jest dobrowolną decyzją użytkownika, umożliwiającą pełniejsze korzystanie z portalu. Podczas rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje tj. adres e-mail i hasło. Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w portalu. Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, których - rejestrujący się - nie musi nam udostępniać.
Mimo zarejestrowania się, można swobodnie odwiedzać nasz portal jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie adresu e-mail i hasła dostępowego.
Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze użytkownik ma prawo wyboru, zawsze On decyduje, czy chce pozostać anonimowy.

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam - po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika odsyłacza "Twój profil".

Możecie Państwo również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem portalu HRMobilny i poinformować go o swej decyzji. Z portalu HRMobilny wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji portalu HRMobilny.
W portalu HRMobilny mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm czy instytucji.

Kierujemy się wytycznymi ASME. Treści redakcyjne w jasny sposób oddzielamy od reklamowych - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania.
W przypadku specjalnych sekcji reklamowych ("advertorials") lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także "advertoriale", mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje "reklama (nazwa firmy)" o co najmniej tej samej wielkości i wadze co normalny tytuł główny treści redakcyjnych.
W materiałach redakcyjnych nie umieszczamy odsyłaczy do sekcji i innych stron reklamowych.

Nie przesyłamy zarejestrowanym użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w portalu są:

  • powiadomienie o rejestracji wraz z hasłem umożliwiającym zalogowanie się w portalu,
  • podziękowania za dokonane wpisy w Księdze gości oraz przesłane komentarze do opublikowanych w portalu materiałów;
  • informacje te są generowane przez system automatycznie po to, aby powiadomić użytkownika, że jego przesyłka dotarła do redakcji portalu.

Natomiast każdemu, kto chce otrzymywać systematycznie informacje o nowościach w portalu, wprowadzonych zmianach, przygotowywanych materiałach, proponujemy zamówienie naszego newslettera (subskrypcję).
W każdej chwili każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu należy skontaktować się z administratorem portalu HRMobilny i poinformować go o swej decyzji.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w portalu są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.
Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do portalu informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony portalu, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności.
Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.
Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę prywatności.

Zarówno nas - wydawcę portalu, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądajcie Państwo tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany. Jeśli jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznacie ją Państwo po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu.


W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników portalu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.