Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2016 r.

4 055,00 zł

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1292).

OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2015 r.

3 959,00 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1137).

OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2014 r.

3 746,00 zl

Podstawa prawnaObwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1028).

OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2013 r.

3 713,00 zl

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz.1018)

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA

WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2012 r.

3 526,00 zl

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2011 nr 115 poz.1160)

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2011 r.

3 359,00 zł


Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2010 Nr 99, poz. 1173).

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2010 r.

3 146,00 zł

 


Podstawa prawna:Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2009 Nr 80, poz. 997).

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA WYSOKOŚĆ W ZŁOTYCH

2009 r.

3 193, 00 zł

 

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( M.P. 2008 Nr 97, poz. 850)