Wynagrodzenie młodocianych

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2016-12-01 - 2016-12-31 
2016-09-01 - 2016-30-11
2016-06-01 - 2016-08-31 
2016-03-01 - 2016-05-31 162,68 203,35 244,02
2015-01-01 - 2015-02-29 155,81 194,77 233,72

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2015-12-01 - 2015-12-31   155,81   194,77 233,72 
2015-09-01 - 2015-30-11 154,20  192,74   231,29
2015-06-01 - 2015-08-31  162,20 
202,74 
 243,29
2015-03-01 - 2015-05-31 157,71 197,13 236,56
2015-01-01 - 2015-02-28 151,25 189,06 226,87

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2014-12-01 - 2014-12-31  151,25 189,06  226,87 
2014-09-01 - 2014-11-30 149,60  187,00 224,40 
2014-06-01 - 2014-08-31  155,81  194,77  233,72 
2014-03-01 - 2014-05-31 152,93  191,17 229,40
2014-01-01 - 2014-02-28 146,07 182,59 219,10

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2013-12-01 - 2013-12-31 146,07 182,59  219,10
2013-09-01 - 2013-11-30 144,50  180,63  216,75 
2013-06-01 - 2013-08-31   149,60  187,00  224,40
2013-03-01 - 2013-05-31  147,61 184,52 221,42
2013-01-01 - 2013-02-28 140,41 175,51  210,61

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2012-12-01 - 2012-12-31 140,41 zł  175,51 zł  210,61 zł
2012-09-01 - 2012-11-30  139,87 zł 174,84 zł  209,81 zł 
2012-06-01 - 2012-08-31 145,84  zł 182,30 zł  218,77 zł 
2012-03-01 - 2012-05-31 143,47 zł 179,34 zł 215,21 zł
2012-01-01 - 2012-02-29 136,64 zł 170,80 zł 204,96 zł

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2011-12-01 - 2011-12-31 136,64 zł 170,80 zł 204,96 zł
2011-09-01 - 2011-11-30 134,64 zł 168,31 zł 201,97 zł
2011-06-01 - 2011-08-31 138,65 zł 173,32 zł 207,98 zł
2011-03-01 - 2011-05-31 137,53 zł 171,91 zł 206,29 zł
2011-01-01 - 2011-02-28 128,12 zł 160,15 zł 192,18 zł

 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2010-12-01 – 2010-12-31 128,12 zł 160,15 zł 192,18 zł
2010-09-01 - 2010-11-30 127,91 zł 159,89 zł 191,87 zł
2010-06-01 - 2010-08-31 132,66 zł 165,82 zł 198,98 zł
2010-03-01 - 2010-05-31 129,74 zł 162,18 zł 194,62 zł
2010-01-01 - 2010-02-28 124,55 zł 155,69 zł 186,83 zł

 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROK NAUKI II ROK NAUKI III ROK NAUKI
2009-12-01 - 2009-12-31 124,55 zł 155,69 zł 186,83 zł
2009-09-01 - 2009-11-30 123,26 zł 154,07 zł 184,89 zł
2009-06-01 - 2009-08-31 127,42 zł 159,28 zł 191,14 zł
2009-03-01 - 2009-05-31 123,86 zł 154,83 zł 185,79 zł
2009-01-01 - 2009-02-29 118,74 zł 148,43 zł 178,11 zł

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. z 1996r. Nr 60 poz.278 z późn. zm.)

 

Rozdział czwarty

Zasady wynagradzania młodocianych

§ 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

 

 

Podane kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych określone na podstawie przeciętnego wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe.