Previous
Next
Ocena pracownicza - jak przeprowadzić ją efektywnie? Czas to pieniądz - jak skutecznie zarządzać czasem pracy pracowników?
#

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Budowanie zaangażowania pracowników jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy i menedżerowie XXI wieku. Od poziomu zaangażowania pracowników zależy bowiem końcowy rezultat oraz tempo zmian w organizacji.

#

Cele i funkcje dokonywania oceny pracowników

Jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocenianie pracowników. Ocenianie to proces długotrwałego ustalania przejawów zachowania się pracownika i wartościowania elementów jego stosunku do wyznaczonych zadań, firmy, przełożonych i kolegów.

#

Czy warto badać opinię swoich pracowników i klientów?

Prowadzenie badań ankietowych wśród pracowników jest obecnie powszechną formą pozyskania informacji. Zdobytej w ten sposób wiedzy nie sposób przecenić, bo ma charakter dowodu empirycznego na potwierdzenie lub zaprzeczenie konieczności wprowadzenia zmian, które do tej pory tylko wydawały się potrzebne.

#

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń

Wynagrodzenia to jeden z najbardziej oczywistych i widocznych aspektów dotyczących pracy. Wynagrodzenie stanowi bowiem główny element wymiany pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, odzwierciedlając jednocześnie relacje zachodzące pomiędzy rynkiem pracy, indywidualnym wkładem pracy pracowników oraz polityką personalną firmy.

#

Przywództwo

O przywództwie często się mówi. Uważa się, iż organizacja nie może osiągnąć swoich celów bez skutecznego przywództwa; jednocześnie wielu menedżerów uważa się za przywódców lub chce nimi zostać. Zdaniem Petera Druckera, największego autorytetu w dziedzinie zarządzania, urodzonych liderów jest niewielu: nie istnieje wrodzona osobowość kierownicza, styl kierowania czy charakterystyczne cechy przywódcy.