Artykuły hr
#

Jak budować zadowolenie z pracy?

Nic tak nie napędza do działania jak satysfakcja z wykonywanej pracy. Dobrze zmotywowany pracownik to efektywny pracownik, a pozapłacowe czynniki motywacyjne są równie ważne, jak te materialne.

#

Ocena pracownicza - jak przeprowadzić ją efektywnie?

Chcesz podejmować właściwe decyzje personalne i brakuje Ci niezbędnych informacji? Ocena pracownicza jest koniecznością, z którą prędzej czy później zmierzy się każda firma chcąca poprawić swoje wyniki. Jak zatem zabrać się do tego, by poświęcony czas okazał się udaną inwestycją?

#

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Budowanie zaangażowania pracowników jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy i menedżerowie XXI wieku. Od poziomu zaangażowania pracowników zależy bowiem końcowy rezultat oraz tempo zmian w organizacji.

#

Cele i funkcje dokonywania oceny pracowników

Jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocenianie pracowników. Ocenianie to proces długotrwałego ustalania przejawów zachowania się pracownika i wartościowania elementów jego stosunku do wyznaczonych zadań, firmy, przełożonych i kolegów.

#

Czy warto badać opinię swoich pracowników i klientów?

Prowadzenie badań ankietowych wśród pracowników jest obecnie powszechną formą pozyskania informacji. Zdobytej w ten sposób wiedzy nie sposób przecenić, bo ma charakter dowodu empirycznego na potwierdzenie lub zaprzeczenie konieczności wprowadzenia zmian, które do tej pory tylko wydawały się potrzebne.

#

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń

Wynagrodzenia to jeden z najbardziej oczywistych i widocznych aspektów dotyczących pracy. Wynagrodzenie stanowi bowiem główny element wymiany pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, odzwierciedlając jednocześnie relacje zachodzące pomiędzy rynkiem pracy, indywidualnym wkładem pracy pracowników oraz polityką personalną firmy.

#

Przywództwo

O przywództwie często się mówi. Uważa się, iż organizacja nie może osiągnąć swoich celów bez skutecznego przywództwa; jednocześnie wielu menedżerów uważa się za przywódców lub chce nimi zostać. Zdaniem Petera Druckera, największego autorytetu w dziedzinie zarządzania, urodzonych liderów jest niewielu: nie istnieje wrodzona osobowość kierownicza, styl kierowania czy charakterystyczne cechy przywódcy.

#

Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników

Badania przeprowadzone przez Corporate Leadership Council (2008) wykazały, że pracownik zaangażowany daje z siebie 57% wysiłku więcej niż niezaangażowany. Dziesięcioprocentowy wzrost zaangażowania powoduje 6 procentowy przyrost wkładu pracy, który przekłada się na 2-procentowy wzrost wyników.

#

Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?

Obecna sytuacja biznesowa skłania do koncentracji na działaniach optymalizacyjnych. Wszyscy dążymy do tego, aby mieć „przynajmniej tyle samo za mniej”. Dla tak postawionego celu imperatywem stają się innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możemy uzyskać nawet „więcej za mniej”. Jednym z nich jest wartościowanie stanowisk pracy.

#

Kultura organizacyjna a zwiększenie szansy na sukces

Wymień trzy firmy, które najbardziej Ci imponują. Co w nich robi na Tobie największe wrażenie? Czym wyróżniają się spośród innych firm? Bez względu na to, jak bardzo szacowne instytucje masz na myśli, wszystkie one przeżywały kryzysy lub nawet miały przed sobą widmo klęski. Nie wierzysz? Sprawdź!

#

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Najbardziej intuicyjne rozumienie zaangażowania pracowników definiuje się jako stan, w którym ludziom „chce się” dążyć do osiągnięcia konkretnych celów lub jako gotowość do osiągnięcia określonych celów, bez względu na ilość trudności, które trzeba pokonać po drodze, w zamian za osiągnięcie określonych wartości.

#

Czy masz pewność, że inwestujesz we właściwych pracowników?

Firmy będące liderami rynków w Polsce i na świecie dobrze wiedzą, że sukces zależy przede wszystkim od świetnie wyszkolonych, mających określone predyspozycje ludzi. Ich wybór spośród wielu nie jest łatwy, ponieważ wymaga wnikliwej, rzetelnej i wieloaspektowej oceny możliwości pracownika.

#

Perspektywy rozwoju rynku e-usług w Polsce

Z Panią Jadwigą Chabior, ekspertem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, rozmawialiśmy o perspektywie rozwoju rynku e-usług w Polsce. Jej zdaniem jest to forma świadczenia usług, która z roku na rok będzie zyskiwała na znaczeniu, jeśli potencjalni dostawcy e-usług dostosują się do potrzeb swoich klientów, oferując im rozwiązania o "otwartej architekturze" oraz zagwarantują bezpieczeństwo danych.