Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?
Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?

Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?

zaangażowanie pracowników

Obecna sytuacja biznesowa skłania do koncentracji na działaniach optymalizacyjnych. Wszyscy dążymy do tego, aby mieć „przynajmniej tyle samo za mniej”. Choć wydaje się to niemożliwe, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań można uzyskać nawet „więcej za mniej”. Jednym z nich jest wartościowanie stanowisk pracy.

 

Co to wartościowanie stanowisk pracy?

Nie każde stanowisko pracy jest równe innemu stanowiskowi pracy. Składa się na to wiele czynników, takich jak potrzebne kompetencje, ryzyko związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, decyzyjność itp., dlatego też każde stanowisko powinno być inaczej opłacane. Aby ustalić, ile pracownik powinien zarabiać pełniąc daną funkcję, należy ustalić wartość stanowiska.

 

Jakie korzyści płyną z wartościowania stanowisk pracy?

- zwiększa motywacyjność wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych

- zwiększa konkurencyjność płac

- pozwala na bardziej racjonalne zarządzanie budżetem kosztów osobowych.

 

Dlaczego warto stosować wartościowanie stanowisk?

Wartościować można różnego typu stanowisk, bez względu na branżę. Należy pamiętać, aby polegać nie tylko na tradycyjnym opisie stanowiska, ale również na bardziej elastycznych rozwiązaniach zmierzających w kierunku dejobbingu. Dejobbing polega na odchodzeniu od sztywnych ram, w jakich określa się zakres obowiązków danego stanowiska i zachęcaniu pracowników do podejmowania działań, w których mogą się sprawdzić, a nie zawsze są kojarzone z danym stanowiskiem.

 

Jak wartościować stanowiska pracy?

Przy wartościowaniu stanowisk należy mieć na uwadze 4 główne kryteria wyceny:

1. Wiedza i umiejętności, uwzględnia zarówno wiedzę merytoryczną, jak i najbardziej kluczowe kompetencje.

2. Rozwiązywanie problemów, różnicuje stanowiska ze względu na złożoność problemów oraz zakres wsparcia w postaci procedur, narzędzi itp.

3. Odpowiedzialność biznesowa, uwzględniająca wpływ na kreowanie przychodów poprzez wytwarzanie produktów/usług i ich sprzedaż, efektywność kosztową, jak również wpływ na zasady funkcjonowania organizacji oraz zakres oddziaływania (pracownicy vs. rynek).

4. Warunki pracy, różnicujące stanowiska ze względu na uciążliwość fizyczną oraz koszty psychiczne pracy.

 

Podstawę, na której powinno opierać się wartościowanie stanowisk pracy, stanowią przygotowane wcześniej - struktura organizacyjna i karty opisu stanowiska pracy. Wartościowanie stanowisk pozwala nie tylko na wyklarowanie polityki, jaką kieruje się organizacja, lecz także uniknięcie dyskryminacji płacowej do której dochodzi, jeśli pracownicy wykonujący podobne lub tożsame prace są jednocześnie różnie wynagradzani.

 

 

Zarządzaj personelem dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Sprawdź, jakie funkcje oferuje program do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

Udostępnij: