Czym jest zaangażowanie pracowników?
Czym jest zaangażowanie pracowników?

Czym jest zaangażowanie pracowników?

zaangażowanie pracowników

Najbardziej intuicyjne rozumienie zaangażowania pracowników definiuje się jako stan, w którym ludziom „chce się” dążyć do osiągnięcia konkretnych celów lub jako gotowość do osiągnięcia określonych celów, bez względu na ilość trudności, które trzeba pokonać po drodze, w zamian za osiągnięcie określonych wartości.

 

Zarządzanie tym stanem gotowości to umiejętność jego wywoływania i utrzymywania. Aby zrozumieć istotę powstawania w ludziach chęci angażowania się w pracę, warto odwołać się do teorii wymiany, według której świat społeczny – relacje między jednostkami i grupami (również biznesowymi) - są układem wymiany dóbr i wartości. Naturalną cechą każdego układu jest dążenie do równowagi: „otrzymuję to, na czym mi zależy, a w zamian dostarczam to, na czym zależy Tobie”. Ludzie mają naturalna skłonność do przestrzegania przyjętych zasad tak długo, jak długo zachowana jest równowaga wzajemnej wymiany.

 

Zarządzanie zaangażowaniem jest więc definiowaniem i komunikowaniem tego, na czym zależy stronom układu (stanowi wartość dla każdej ze stron) oraz tworzeniem zasad wymiany wzajemnych świadczeń i budowaniem wzajemnych zobowiązań (umowa osobista).

 

Osiąganie celów biznesowych poprzez budowanie zaangażowania wokół nich, to najkrótsza droga i najtańszy sposób na budowanie satysfakcji i lojalności. Pracownik zaangażowany zawsze bowiem odczuwa satysfakcję i zawsze też pozostaje lojalny wobec podjętych zobowiązań. Codziennie wykorzystuje wszystkie swoje możliwości, konsekwentnie utrzymując poziom wyników i systematycznie podejmuje się zadań wykraczających poza codzienne obowiązki. Dodatkowo zaangażowanie pracowników wpływa na poziom kreatywności i innowacyjności, określanych mianem gwarantów sukcesu w biznesie.

 

Jeżeli celem biznesowym firmy jest zwiększenie stabilności dochodów, to znacznie łatwiej będzie osiągnąć ten cel, stosując przedstawione zasady w budowaniu lojalności klientów. Z tym, że sukces odniosą wyłącznie pracownicy zaangażowani w relację z firmą, w której pracują.

 

 

Zarządzaj personelem dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Sprawdź, jakie funkcje oferuje program do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

Udostępnij: