Jak budować zadowolenie z pracy?
Jak budować zadowolenie z pracy?

Jak budować zadowolenie z pracy?

Nic tak nie napędza do działania jak satysfakcja z wykonywanej pracy. Dobrze zmotywowany pracownik to efektywny pracownik, a pozapłacowe czynniki motywacyjne są równie ważne, jak te finansowe. Jeśli oczekujemy większej inicjatywy i samodzielności od swoich pracowników musimy zadbać o to, aby byli oni zadowoleni z rezultatów ich wysiłków. Jak zbudować dobre miejsce pracy?

 

Środowisko pracy ma ważny wpływ na klimat organizacyjny oraz sposób, w jaki pracownicy i potencjalni kandydaci do pracy postrzegają organizację. Dlatego ważne jest położenie nacisku na budowanie zadowolenia z pracy, czyli zarządzanie:

 • warunkami pracy
 • poczuciem bezpieczeństwa pracowników,
 • optymalizacją warunków działania,
 • możliwościami rozwoju.

 

Dodatkowo zadowolenie z pracy przekłada się na wymierne rezultaty biznesowe. Pracownicy zadowoleni przejawiają bowiem większą skłonność do współpracy, są mniej konfliktowi i rzadziej odchodzą z pracy, a gdy nawet ma to miejsce, pozytywnie wyrażają się o firmie.

 

Co zyskujesz dbając o zadowolenie z pracy?

 

 • niższą fluktuację
 • mniej konfliktów w organizacji
 • niższą absencję pracowników
 • większą odpowiedzialność i dyscyplinę pracy 

 

Jak budować zadowolenie z pracy?

 

 • pozwól pracownikom brać udział w ważnych decyzjach

Nic tak nie zrzesza jak poczucie wspólnoty. Gdy pracownik czuje, że ma realny wpływ na sytuację w firmie, a jego głos ma znaczenie, o wiele łatwiej taką wspólnotę zbudować. 

 • zaangażuj pracowników

Zaangażowanie silnie wiąże się z poczuciem wspólnoty. Pracownik, którego zaangażowanie w obowiązki slużbowe wynika m.in. z dobrego samopoczucia w miejscu pracy będzie o wiele bardziej efektywny od pracowników kierujących się jedynie materialnymi bodźcami motywacyjnymi, co również przełoży się na satysfakcję z wykonywanej pracy. Jak zbudować zaangażowanie? Kluczową rolę w takich przypadkach odgrywa dobry leader

 • ... ale pamiętaj również o benefitach płacowych i pozapłacowych.

Dobrą atmosferą w firmie pracownik nie utrzyma ani siebie, ani rodziny, dlatego odpowiednia pensja czy dodatkowe benefity socjalne są fundamentem, bez którego cała reszta działań staje się bezużyteczna. 

 

Zadowoleni pracownicy to lepiej prosperująca firma, lepsze wyniki finansowe oraz stabilniejsza pozycja na rynku. Pomimo kryzysu wywołanego pandemią należy pamiętać, że wciąż mamy do czynienia z częstszą zmianą pracy niż jeszcze dekadę temu. Warto wspomóc się narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi, aby wszystkie procesy dążące do budowania satysfakcji z pracy były usystematyzowane, 

 

Zarządzaj personelem dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Sprawdź, jakie funkcje oferuje system do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

Udostępnij: