Ocena pracownicza - jak przeprowadzić ją efektywnie?
Ocena pracownicza - jak przeprowadzić ją efektywnie?

Ocena pracownicza - jak przeprowadzić ją efektywnie?

Proces oceny pracowniczej zwykle trwa długo, absorbuje czas managerów i pracowników opracowujących wyniki oceny. Jest to jednak konieczność, z którą prędzej czy później zmierzy się każda firma chcąca poprawić swoje wyniki. Jak zatem zabrać się do tego, by poświęcony czas okazał się udaną inwestycją?

 

Kiedy ocena staje się koniecznością?

 

Najważniejszym atrybutem konkurencyjności każdej firmy jest zdolność do podnoszenia efektywności. Trudno wyobrazić sobie ten proces z pominięciem aspektu efektywności pracowników. Opiera się ona na wielowymiarowych działaniach zarówno w kierunku bardziej wydajnej pracy jak i redukcji kosztów czy podniesieniu jakości. Zmotywowanie pracownika do zwiększenia efektywności jest długofalowym procesem. Należy postawić pracownikowi cele, monitorować je, ocenić ich wykonanie oraz obiektywnie wynagrodzić pracownika za osiągnięte rezultaty.

 

Można osobiście ankietować każdego pracownika, jednak nie potrzeba skomplikowanych obliczeń by przewidzieć, ile czasu może to zając przy większej ilości pracowników. Do tego dochodzą koszty związane z wydrukiem ankiet, ich dystrybucją w zależności od struktury firmy, później zebraniem i analizą wyników otrzymanych podczas badania. Myślenie o tym sprawia, że wiele firm rezygnuje z takiego procesu lub odkłada go w nieskończoność. Co jeśli można ten proces przeprowadzić o wiele szybciej i sprawniej?

 

Zainwestuj w narzędzia.

 

Jeśli planujemy regularne przeprowadzanie oceny pracowniczej, z pomocą przychodzą firmy oferujące narzędzia do wspomagania tego procesu. To nic innego jak systemy, które umożliwiają zaprojektowanie oceny od początku do końca, wraz z monitorowaniem zachodzących zdarzeń na każdym ich etapie, jak np. moduł Ocena systemu KARO HRMS. Takie narzędzia usprawniają proces oceny na wszystkich jego etapach, od definiowania arkuszy oceny począwszy poprzez wypełnienie ich przez oceniających aż po automatyczne raportowanie. Ułatwia to nie tylko sam przebieg oceny, ale wspiera również dalsze działania podejmowane wobec pracowników. Sam proces oceny odbywa się elektronicznie i jest nadzorowany przez oprogramowanie, które pilnuje, aby oceniający wykonali ocenę na czas.

 

Administrator oceny w takich programach ma podgląd całego procesu oraz możliwość interwencji, tam, gdzie występują opóźnienia. Po zakończeniu oceny można wygenerować kompleksowe raporty zawierające podsumowanie ocen. Dla firm, które łączą ocenę z premią, istnieją mechanizmy wyliczania % premii z oceny.

 

… lub je wynajmij.

 

Nie masz pewności, czy w Twojej firmie ocena pracownicza będzie przeprowadzana regularnie? Z pomocą przychodzą rozwiązania w chmurze. Możesz „wynająć” narzędzie, dzięki czemu nie będzie potrzeby instalacji na komputerach firmowych, co zdecydowanie jeszcze bardziej przyspiesza cały proces. Przebieg oceny odbywa się online – pracownicy otrzymują link do arkuszy, a następnie odsyłają je, a wyniki automatycznie pojawiają się w systemie. Rozwiązanie w chmurze to także oszczędność kosztów – ten sposób korzystania z programu do przeprowadzania oceny nie wymaga zakupu licencji. Dodatkowo, niektóre firmy świadczące taką usługę oferują również konsulting w kwestii wsadu merytorycznego, jak np. zdefiniowanie kryteriów.  

 

 

 

Na podstawie działania modułu Ocena systemu do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

Udostępnij: