Perspektywy rozwoju rynku e-usług w Polsce
Perspektywy rozwoju rynku e-usług w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku e-usług w Polsce

Z Panią Jadwigą Chabior, ekspertem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, rozmawialiśmy o perspektywie rozwoju rynku e-usług w Polsce. Jej zdaniem jest to forma świadczenia usług, która z roku na rok będzie zyskiwała na znaczeniu, jeśli potencjalni dostawcy e-usług dostosują się do potrzeb swoich klientów, oferując im rozwiązania o "otwartej architekturze" oraz zagwarantują bezpieczeństwo danych.

 

HRMobilny: Czym są e-usługi i jakie są perspektywy ich rozwoju?

 

JCH: E-usługa musi spełniać jednocześnie parę kryteriów: jest w pełni zautomatyzowana, wyklucza obecność dwóch osób w tym samym czasie, jest świadczona na żądanie odbiorcy w każdym czasie z wykorzystaniem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Rynek e-usług systematycznie rośnie. Obserwując trendy światowe, należy oczekiwać, że w przyszłości ta forma zdominuje sektor usług. Parę lat temu mieliśmy do dyspozycji tylko sklepy internetowe, a dzisiaj - porady zdrowotne i usługi typu social lending. Ostatnia jest przykładem, że technologie nie tylko ułatwiają dostęp do istniejących usług, ale i inspirują powstanie nowej oferty.

Zauważyć można również, że oferta ukierunkowana jest głównie na klienta indywidualnego. Firma- odbiorca usług- ma znacznie mniejszy wybór, a korzyści z e-commerce, bez względu na rodzaj końcowego odbiorcy, są identyczne: nowe możliwości, skrócenie czasu i obniżenie kosztów.

 

HRMobilny: Czy oznacza to, że firmy są mniej zainteresowane korzyściami?

 

JCH: Moim zdaniem nie chodzi o brak zainteresowania firm. Przyczyna leży po stronie potencjalnych twórców usług i ich oceny ryzyk: skali dostępu do Internetu, obawy przed lękami firm o bezpieczeństwo, przyzwyczajeniami do dyktowania rozwiązań prawnych oraz wątpliwość, czy typowy dla e-commerce sposób dotarcia do klienta, będzie skuteczny w przypadku firm. Słaby wzrost internetowego rynku reklam w Polsce- 0.4% rocznie (na świecie- 18%), wzmacnia dodatkowo obawy. Ryzyka te, w przypadku klienta indywidualnego oceniane są jako mniejsze. Klient indywidualny, łatwiej też akceptuje standaryzację, w zamian za niższy koszt, podczas gdy firmy nadal będą oczekiwały odpowiedzi na ich specyficzne wymagania. Istotnie wpływa to na koszt przygotowania usług.

 

HRMobilny: Dlaczego, mimo tylu ryzyk, warto budować ofertę dla firm?

 

JCH: Uważam, że siła przyzwyczajeń jest większym problemem dużych firm, niż średnich. E-usługa pozwala zaoferować cenę, która będzie akceptowalna dla znacznie szerszego kręgu odbiorców, a dla wielu z nich wręcz otworzy dostęp do nowych rozwiązań. Poza tym, decydent w firmie to jednocześnie klient indywidualny w innym miejscu przestrzeni internetowej. Korzysta z e-usług na co dzień. Należy mieć jednak świadomość, że działając w imieniu firmy, należy rozważyć dodatkowe elementy np. wyższe oczekiwania wobec bezpieczeństwa.

 

HRMobilny: Co sprawia, że cena e-usług może być niższa od świadczonych tradycyjnie?

 

JCH: Zdalny dostęp i automatyzacja wielu procesów. Na przykład HRMobilny- wyeliminował koszty pracy ludzi poprzez automatyzację zamawiania usług i zawierania umów, wystawiania i rejestracji faktur i płatności, udostępniania usług oraz przetwarzania informacji i generowania raportów.

 

HRMobilny: Czym przekonać firmy do swojej oferty?

 

JCH: Ceną, wygodą użytkowania, niezależnością klienta i kompleksowością oferty. Celowo nie wymieniłam jakości, bo to klient będzie ją budował. Rolą twórców e-usług jest dostarczyć mu efektywne i sprawdzone narzędzia, aby odniósł sukces biznesowy.
 

 

Zarządzaj personelem dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Sprawdź, jakie funkcje oferuje program do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

Udostępnij: