Zarządzaj rozwojem kompetencji pracowników
Zarządzaj rozwojem kompetencji pracowników

Zarządzaj rozwojem kompetencji pracowników

Precyzyjna ocena kompetencji pracowników daje możliwość ukierunkowania ich rozwoju poprzez właściwe zarządzanie kompetencjami, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i rozplanowanie ścieżek kariery. Proces oceny i rozwoju kompetencji pracowników należy zatem traktować jako inwestycję, która przyniesie korzyści w postaci zwiększenia efektywności biznesowej. Czy da się oceniać i rozwijać kompetencje pracowników skutecznie bez angażowania dużych nakładów finansowych?

 

Podaruj sobie czas na sprawy najpilniejsze i najważniejsze

 

Można próbować samodzielnie przeprowadzić ocenę kompetencji, jednak warto mierzyć siły na zamiary. W przypadku większej ilości pracowników do ocenienia może się to okazać wręcz fizycznie niewykonalne. W takiej sytuacji pomocne okażą się systemy do zarządzania zasobami ludzkimi z odpowiednimi narzędziami, dzięki którym przeprowadzimy ocenę szybko i sprawnie. Dodatkowo, będziemy mieli pod kontrolą cały proces, od kreowania kompetencji po wyniki końcowe i doboru odpowiednich działań mających na celu wykorzystanie mocnych oraz poprawę słabszych stron pracownika.

 

Przeprowadzanie oceny kompetencji za pomocą systemów HR to przede wszystkim bardzo duża wygoda. Tym sposobem rezygnujemy z papierowego obiegu dokumentów – otrzymujemy elektroniczny obieg dokumentów i komunikację on-line. Cały proces monitorujemy i analizujemy za pomocą raportów generowanych przez program. Zarządzając oceną kompetencji przez aplikację nie musimy chodzić, dzwonić czy samodzielnie pisać maili. Program, taki jak np. moduł Kompetencje systemu KARO HRMS, dopilnuje także za nas wszystkich terminów związanych z procesem oceny, m. in. dzięki przypominaniu pracownikom uczestniczącym w ocenie o poszczególnych etapach oceny.

 

Oprócz samego narzędzia, istnieje także możliwość skorzystania z kompletnej usługi, która dostarcza nam nie tylko aplikację do oceny kompetencji, lecz także wsad merytoryczny pod postacią opisu wybranych kompetencji. Dzięki temu menedżerowie skupią się na ocenie dokładnie określonych zachowań, przez co będzie ona bardziej efektywna.

 

Rzetelność oceny gwarantem jej skuteczności

 

Wykorzystując specjalistyczne aplikacje do przeprowadzania oceny mamy pewność, że będzie ona rzetelna – dzięki przejrzystemu zestawieniu wyników łatwiej zachować nam obiektywizm. Tego typu oprogramowanie umożliwi nie tylko ocenę i zarządzanie kompetencjami, lecz pomoże także efektywnie inwestować w rozwój pracowników. Przy wykorzystaniu systemów do przeprowadzania oceny jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces 3-krotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnego procesu oceny przy tych samych nakładach pracy.

 

W obecnych czasach ocena pracownicza to nie tylko wypełnienie kwestionariusza, a całościowy proces, na który składa się również dalsze pokierowanie talentem i wsparcie mocnych stron respondenta. Wykonywanie jej bez wykorzystanie rozwiązań technologicznych jest, krótko mówiąc, nierentowne.

 

 

Na podstawie działania modułu Kompetencje. Sprawdź system do zarządzania zasobami ludzkimi Karo HRMS.

 

Udostępnij: