Czy warto badać opinię swoich pracowników i klientów?
Czy warto badać opinię swoich pracowników i klientów?

Czy warto badać opinię swoich pracowników i klientów?

Prowadzenie badań ankietowych wśród pracowników jest obecnie powszechną formą pozyskania informacji. Zdobytej w ten sposób wiedzy nie sposób przecenić, bo ma charakter dowodu empirycznego na potwierdzenie lub zaprzeczenie konieczności wprowadzenia zmian, które do tej pory tylko wydawały się potrzebne. Badanie opinii jest nadto podstawą zarządzania opartego na respektowaniu interesów pracowników (wolność wyrażania własnego zdania, poczucie wpływu na kwestie, które bezpośrednio ich dotyczą).

Czego może dotyczyć badanie?

Zakres tematyczny w tym przypadku jest właściwie nieograniczony. Ankieta może posłużyć do poznania opinii na temat zmian strategicznych w firmie; może ułatwić podejmowanie decyzji w ramach kultury organizacyjnej (wyjazdy integracyjne, zmiana systemu komunikacji itp.); może także zostać wykorzystana np. do zbudowania motywującego pakietu socjalnego. I choć przyjęło się uważać, że badania ankietowe sa najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem docierania do takiej wiedzy, okazuje się, że na co dzień mogą nastręczyć nie lada kłopotu.

 


 Poprawne konstruowanie kwestionariuszy, proces rozprowadzania, wypełniania i późniejsza analiza wyników wymaga czasu i może zdominować pracę działu HR. Ponadto należy uwzględnić ryzyko popełnienia pewnych błędów metodologicznych (niezrozumiałość pytań, brak poufności), które mogą skutecznie zafałszować wyniki.


 

Pamiętaj!

 

  • odpowiednio zbuduj ankietę, aby była zrozumiała przez pracowników,
  • pozyskaj dane od pracowników, dbając o poufność badania (anonimowość zwiększa prawdopodobieństwo szczerych odpowiedzi),
  • stwórz raport, aby przyspieszyć proces podejmowania decyzji, które zależą od wyników badania,
Udostępnij: