Wysokość kwoty bazowej

2020

Kwota bazowa 4.294,67 zł

Podstawa prawna: M.P. z 2020 poz. 173