Inne wskaźniki
Wpłaty do PFRON. Zobacz ile wynoszą wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.