Wpłaty do PFRON

2020

OkresKwota

Podstawa prawna

1.06.2020 r. - 31.08.2020 r.
5.331,47 złMon. Pol. z 2020 r. poz. 412
1.03.2020 r. - 31.05.2020 r.
5.198,58 złMon. Pol. z 2020 r. poz. 171
1.12.2019 r. - 29.02.2020 r.
4.931,59 złMon. Pol. z 2019 r. poz. 1072

Obowiązek wpłaty na PFRON

Pracodawca, który:

  • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji (…) liczby pracowników niepełnosprawnych

zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

źródło: https://www.pfron.org.pl/