Ograniczenie poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2020

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

156 810 zł