Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

2020

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia13.067,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1162