Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

2020

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego3 136,20 zł
75% kwoty minimalnego wynagrodzenia1 950,00 zł
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego620,00 zł