Składki na ubezpieczenie społeczne

2020

UbezpieczenieStawka
emerytalne19,52%
rentowe8%
chorobowe2,45%
wypadkowe1,67%
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 3136,20 zł.