Miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

2021

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20215 259,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( M.P. poz., 1061)

2020

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20205 227,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1147).

2019

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20194 765,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).

2018

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20184 443,00 zł

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 25 września 2017 pozycje 1774-1778

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1174).

2017

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20174 263,00 zł
Podstawa prawna: M.P. poz. 1188Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.