Miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

2023

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20237 364,30 zł

Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 905 i 2640)

2022

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20226 346,15 zł
Podstawa prawna: art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461)

2021

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20215 259,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ( M.P. poz., 1061)

2020

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20205 227,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1147).

2019

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20194 765,00 zł
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).

2018

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20184 443,00 zł

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 25 września 2017 pozycje 1774-1778

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1174).

2017

okres obowiązywaniawysokość w PLN
20174 263,00 zł
Podstawa prawna: M.P. poz. 1188Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.