Przeciętne wynagrodzenie - dane kwartalne

2020

okres obowiązywaniawysokość w PLN
IV kwartał 2020r.
III kwartał 2020r.5 169,00 zł
II kwartał 2020r.5 024,48 zł
I kwartał 2020r. 5 331,47 zł

2019

okres obowiązywaniawysokość w PLN
IV kwartał 2019r.5 198,58 zł
III kwartał 2019r.4 931,59 zł
II kwartał 2019r.4 839,24 zł
I kwartał 2019r.4 950,94 zł


2018

okres obowiązywaniawysokość w PLN
IV kwartał 2018r.4 863,74 zł
III kwartał 2018r.4 580,20 zł
II kwartał 2018r.4 521,08 zł
I kwartał 2018r. 4 622,84 zł