Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

2022

okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień7329,88 złDz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640 i 2707
listopad6857,89 złDz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339 i 2640
październik6687,75 złDz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339
wrzesień6687,77 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.
sierpień6578,98 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.
lipiec6777,22 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.
czerwiec6553,79 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.
maj6398,94 zł
Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872
kwiecień6626,43 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872
marzec6665,42 złDz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830
luty6220,02 zł
Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447
styczeń6064,16 złart. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz
z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626, 1666, 2052, 2140 i 2262.

2021

okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień6644,28 zł
Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447
listopad6022,24 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
październik5916,83 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
wrzesień5840,90 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
sierpień5839,28 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
lipiec5848,38 złDz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
czerwiec5800,32 złDz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.
maj5636,68 złDz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn zm.
kwiecień5805,15 złDz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn zm.
marzec5928,95 złDz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432 i 680
luty5568,75 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432
styczeń5536,79 złart. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz
z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626, 1666, 2052, 2140 i 2262.

2020

okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień5.973,33 zł
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419
listopad5.483,93 zł
Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 55
październik5.456,24 zł
Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 50
wrzesień5.370,99 zł
Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 42
sierpień5.337,46 zł
Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 40
lipiec5.377,71 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 34
czerwiec5.282,97 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 30
maj5.118,18 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 27
kwiecień5.284,92 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 21
marzec5.489,06 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 18
luty5.330,47 zł
Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 12
styczeń5.282,72 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 6

2019


okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień5.603,66 złDz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 3
listopad5.229,40 zł
Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 62
październik5.213,04 zł
Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 55
wrzesień5.084,41 zł
Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 49
sierpień5.124,81 zł
Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 46
lipiec5.179,53 zł
Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 36
czerwiec5.103,48 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 33
maj5.054,10 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 28
kwiecień5.185,31 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 22
marzec5.164,33 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 19
luty4.949,41 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 14
styczeń4.931,76 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 7

2018


okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień5.274,76 złDz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 3
listopad4 966,54 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 55
październik4 921,30 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 49
wrzesień4 771,71 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 47
sierpień4 798,03 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 44
lipiec4 822,48 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 37
czerwiec4 845,78 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 35
maj4 695,31 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 31
kwiecień4 839,99 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 19
marzec4 886,19 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 17
luty4 599,68 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 13
styczeń4 588,54 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 7

2017


okres obowiązywaniawysokość w PLNpodstawa prawna
grudzień4 972,92 złDz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 4
listopad4 610,69 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 55
październik4 574,02 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 48
wrzesień4 472,83 zł
Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 44
sierpień4 492,15 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 41
lipiec4 498,45 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 36
czerwiec4 501,63 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 34
maj4 389,04 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 27
kwiecień4 488,08 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 22
marzec4 577,30 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 18
luty4 304,91 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 13
styczeń4 277,14 złDz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 9