Skala podatkowa

2021

Podstawa obliczania podatkuPodatek wynosi

ponaddo
85.528 zł

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528zł14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczaniu podatku lub zeznaniu
ponaddo
8.000 zł1.360 zł
8.800 zł13.000 zł1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł85.528 zł525,12 zł
85.528 zł127.000 zł525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponaddo
85.528 zł525,12 zł
85.528 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

2020

Podstawa obliczania podatkuPodatek wynosi

ponaddo
85.528 zł

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528zł 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczaniu podatku lub zeznaniu
ponaddo
8.000 zł1.360 zł
8.800 zł13.000 zł1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł85.528 zł525,12 zł
85.528 zł127.000 zł525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponaddo
85.528 zł525,12 zł
85.528 zł brak kwoty zmniejszającej podatek