Wynagrodzenie pracowników młodocianych

2021

Okres obowiązywaniaI rok naukiII rok naukiIII rok nauki1.12.2020 r. - 28.02.2021 r.258,45 zł310,14 zł361,83 zł

2020

Okres obowiązywaniaI rok naukiII rok naukiIII rok nauki
1.09.2020 r. - 30.11.2020 r.
251,22 zł301,47 zł351,71 zł
1.06.2020 r. - 31.08.2020 r.
266,57 zł319,89 zł 373,20 zł
1.03.2020 r. - 31.05.2020 r.
259,93 zł 311,91 zł363,90 zł
1.12.2019 r. - 29.02.2020 r.
246,58 zł
295,90 zł
345,21 zł