Zasiłek pogrzebowy

2021

Od 01.03.2011 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.

Zasiłek pogrzebowy - dla kogo, komu przysługuje

Przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego
 • osoby, która pobierała emeryturę bądź rentę
 • osoby, który w chwili śmierci nie miała przydzielonej emerytury bądź renty, ale spełniała warunki formalne do jej pobierania
 • członka rodziny ubezpieczonego lub osoby, która pobierała emeryturę bądź rentę

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku są członkowie rodziny, którzy pokryli koszty pochówku zmarłego.

Zgodnie z art 77 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) za członków rodziny uznaje się następujące osoby:

 • małżonka
 • rodziców, ojczyma, macochę, osoby przysposabiające
 • dzieci ( własne, drugiego małżonka, przysposobione, umieszczone w rodzinie zastępczej
 • dzieci inne niż w/w przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 18 roku życia
 • rodzeństwo
 • dziadków
 • wnuki
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna