Wzory umów

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o używaniu samochodu prywatnego

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania

Pismo o zmianie wysokości wynagrodzenia

Pismo pracodawcy o przyznaniu odprawy emerytalnej

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Umowa o pracę na czas określony lub zastępstwo

Umowa używania samochodu osobowego pracownika do celów służbowych

Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Prezentowane wzory dokumentów mają charakter przykładowy. Portal hrmobilny.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie.