Minimalne wynagrodzenie

2023

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2023 - 30.06.20233 490,00 zł
01.07.2023 - 31.12.20233 600,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

2022

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2022 - 31.12.20223 010,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

2021

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2021 - 31.12.20212 800,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

2020

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2020 - 31.12.20202 600,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

2019

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2019 - 31.12.20192 250,00 zł

Od 1 01 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794).

2018

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2018 - 31.12.20182 100,00 zł

Od 1 01 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

2017

okres obowiązywaniawysokość w PLN brutto 100%
01.01.2017 - 31.12.20172 000,00 zł

Od 1 01 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.