Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

2021

próg dochodowywysokość świadczenia
1.922 zł
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497

2020

próg dochodowywysokość świadczenia
1.922 zł
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497