Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania