Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych

2021

Okres obowiązywania : od 01.11.2018
na osobę w rodzinie674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497

2020

Okres obowiązywania : od 01.11.2018
na osobę w rodzinie674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497