Dodatki do zasiłku rodzinnego

2021

dodatek z tytułukwota świadczenia
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego273 zł (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat90 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat110 zł
urodzenie dziecka1 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego100 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła113 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła69 zł

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

2020

dodatek z tytułukwota świadczenia
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego273 zł (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat90 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat110 zł
urodzenie dziecka1 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego100 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła113 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła69 zł

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)