Co jest gwarantem efektywności pracy?

Czy zainteresowania powinny być ważnym punktem analizy CV kandydatów? Tym zagadnieniem zajęli się ostatnio amerykańscy badacze.

Christopher Nye z Bowling Green University oraz Rong Su, James Rounds i Fritz Drasgow z University of Illinois przeanalizowali 60 badań zrealizowanych w okresie 1942-2011 podejmujących temat związku zainteresowań z efektywnością pracy oraz osiągnięciami akademickimi. Badania te łącznie objęły swoim zasięgiem 15 301 osób (pracowników i studentów).

Badacze skupili się na zagadnieniu dopasowania profilu zainteresowań z profilem zadań i umiejętności wymaganych na stanowisku pracy. Na podstawie analiz sformułowano wniosek, że zainteresowania zawodowe kandydata są dobrym predyktorem późniejszej efektywności pracownika i jego retencji.

Pracownicy, których profil zainteresowań był zgodny z profilem pracy częściej wykonywali swą pracę efektywniej, niż w przypadku braku tejże zgodności. Częściej wykazywali się również chęcią niesienia pomocy innym członkom organizacji, a także pozostawali w firmie dłużej. Studenci, których profil zainteresowań odpowiadał profilowi studiów częściej kontynuowali rozpoczęty program studiów oraz otrzymywali dobre wyniki.

Analiza pokazuje jak ważne znaczenie dla organizacji może mieć dopasowanie zadań i obowiązków na stanowisku pracy do zainteresowań pracownika. Steve Jobs podczas jednego ze swych wystąpień powiedział the only way to do great work is to love what you do.” Pogłębiając tę wypowiedź można powiedzieć, że osoby których praca jest zgodna z profilem zainteresowań częściej osiągają sukcesy zawodowe.

Źródło: Christopher Nye, Rong Su, James Rounds, Fritz Drasgow “Vocational Interests and Performance A Quantitative Summary of Over 60 Years of Research (2012)

___________________________________________________________________________

O Autorze:

HRstandard.pl to portal skierowany do profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumiana branży HR. To miejsce na rozmowę o kondycji polskiego HR oraz refleksję nad zastosowaniem nowych technologii i badań naukowych w ZZL. To miejsce dla wszystkich, którzy myślą o strategicznym znaczeniu działów personalnych w nowoczesnych organizacjach.