Potencjał biznesowy zaangażowanych pracowników

Potencjał biznesowy zaangażowania szacowany jest na poziomie ok. 46%

Badania przeprowadzone przez Corporate Leadership Council (2008) wykazały, że pracownik zaangażowany daje z siebie 57% wysiłku więcej niż niezaangażowany. Dziesięcioprocentowy wzrost zaangażowania powoduje 6 procentowy przyrost wkładu pracy, który przekłada się na 2-procentowy wzrost wyników.  
Z kolei badania K. Ayers, zajmującej się od paru lat problematyką wzrostu zaangażowania w pracę, wskazują na to, że 35% kosztów osobowych firm jest zupełnie bezproduktywnych z powodu braku zaangażowania.

 Z badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych w ubiegłym roku wynika, że relacja pracowników zaangażowanych do niezaangażowanych, w firmach będących liderami rynkowymi, wynosi 9.5/1. Tymczasem w firmach uzyskujących przeciętne wyniki, na jednego niezaangażowanego pracownika przypada 1,8 zaangażowanego w pracę.
Te same badania wskazują na istotne różnice w poziomie zwrotu na akcjach. Firmy o wysokim wskaźniku zaangażowania pracowników uzyskują 3.9 - krotnie większy zwrot na akcji (EPS).
Instytut Gallupa, podsumowując swoje badania, oszacował, że brak zaangażowania pracowników powoduje straty w produktywności na poziomie 46%. W przypadku gospodarki Stanów Zjednoczonych oznacza to stratę w wysokości ok. 300 bilionów $ rocznie.

Ile kosztuje brak zaangażowania w pracę, w typowej polskiej firmie?

koszt braku zaangażowania w pracę Załóżmy, że typowa polska firma uzyskała w  badaniu zaangażowania, naszym kwestionariuszem EPQ, najczęściej występujący rozkład wyników: pracownicy aktywnie zaangażowani w pracę - 9%, pracownicy zaangażowani - 23%, pracownicy niezaangażowani - 50%, pracownicy aktywnie niezaangażowani - 18%. Załóżmy też, że w typowej polskiej firmie zatrudniającej 100 osób średni koszt osobowy jednego stanowiska pracy wynosi 40 000 zł rocznie, co daje 4 mln w perspektywie całej firmy.
Jeżeli pracownik zaangażowany zapewnia swojej firmie 100% rezultatów, a pochłonięty pracą 150%, niezaangażowany - 50%, a aktywnie niezaangażowany - nie więcej niż 30% (badania wskazują, że to jest jeszcze mniej), to brak zwrotu na kosztach osobowych wynosi rocznie 1,3 mln, co stanowi 32% poniesionych wydatków.

Jeżeli średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami w Waszej firmie jest wyższe niż 2 700 (założone w wyliczeniach), to powiększcie proporcjonalnie stracony koszt na każdych stu pracownikach.