eTalent- odkryj potencjał rozwojowy pracowników

ocena potencjału rozwojowego pracownika, zarządzanie potencjałem rozwojowym, zarządzanie talentami w firmie, potencjał pracowników, potencjał pracownika

 

Czy masz pewność, że inwestujesz we właściwych pracowników?

Chcesz odkryć potencjał rozwojowy, który zadecyduje o sukcesie Twojej firmy?

Skorzystaj z usługi eTalent i postaw na najlepszych!

 

 

Firmy będące liderami rynków w Polsce i na świecie dobrze wiedzą, że sukces zależy przede wszystkim od świetnie wyszkolonych, mających określone predyspozycje ludzi. Ich wybór spośród wielu nie jest łatwy, ponieważ wymaga wnikliwej, rzetelnej i wieloaspektowej oceny możliwości pracownika.

Dlatego tak ważne jest zastosowanie narzędzia selekcji, opartego na jasnych i właściwych kryteriach, gwarantującego całościową ocenę pracownika, możliwego do stosowania systematycznie w kolejnych latach działalności firmy. Takim narzędziem jest oferowana przez HRMobilny usługa eTalent, która umożliwia:

  • wyłonienie pracowników o ponadprzeciętnych predyspozycjach rozwojowych;
  • określenie ukierunkowania potencjału rozwojowego pracowników:
    • doradczo-analityczny
    • menedżerski

Jesteśmy przekonani, ze każdej firmie potrzebni są nie tylko utalentowani menedżerowie, ale również wysokiej klasy eksperci. Dlatego też usługa ta umożliwia identyfikowanie jednych i drugich. Pozwala również określić przewagę pewnych predyspozycji nad innymi, decydujących o sposobie funkcjonowania w orgazanicji. eTalent jest narzędziem zbudowanym na bazie praktycznych doświadczeń i obserwacji cech, które decydują o sukcesie w biznesie.

Korzystając z usługi eTalent, dostarczysz menedżerom proste rozwiązanie ułatwiające obiektywną, rzetelną ocenę potencjału rozwojowego pracowników, których sposób funkcjonowania w firmie mieli okazję obserwować. Zyskujesz:

  • narzędzie, w którym zastosowano krytycznych wskaźników potencjału rozwojowego;
  • obiektywizację procesu oceny;
  • szczegółowe raportowanie;

Zobacz inne rozwiązania HR

 

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

 

Prezentacja eTalent

 

_______________________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej: