eOcena - buduj system oceny okresowej pracowników on-line

ocena pracowników, ocena okresowa pracowników, system oceny okresowej pracowników, arkusz oceny

Chcesz podejmować właściwe decyzje personalne i brakuje Ci niezbędnych informacji?


Zależy Ci na sprawnym przeprowadzeniu oceny okresowej pracowników?


Wykorzystaj naszą e-usługę.

 

 

 


eOcena powstała z myślą o firmach, które stoją przed koniecznością przeprowadzenia okresowej oceny pracowników - procesu, który zwykle trwa długo, absorbuje czas managerów i czas pracowników opracowujących wyniki oceny.

Naszym celem było stworzenie narzędzia usprawniającego proces oceny na wszystkich jego etapach, od definiowania arkuszy oceny począwszy poprzez wypełnienie ich przez oceniających aż po automatyczne raportowanie.
eOcena pozwala definiować różnorodne kryteria oceny i budować z nich dowolną ilość arkuszy oceny dla komórek organizacyjnych, stanowisk aż po pojedynczego pracownika. Proces oceny odbywa się elektronicznie i jest nadzorowany przez oprogramowanie, które pilnuje, aby oceniający wykonali ocenę na czas.
Administrator oceny ma podgląd całego procesu oraz możliwość interwencji, tam gdzie występują opóźnienia. Po zakończeniu oceny może wygenerować kompleksowe raporty zawierające podsumowanie ocen. Dla firm, które łączą ocenę z premią, stworzony został mechanizm wyliczania % premii z oceny.

eOcena to narzędzie, które:

 • Pozwala definiować różnorodne kryteria oceny;
 • Umożliwia stworzenie dowolnej ilości arkuszy oceny i przypisanie ich do pojedynczych pracowników, grup pracowników, stanowisk, komórek organizacyjnych;
 • Dopuszcza różnorodne okresy oceny:
  • miesięczny,
  • kwartalny,
  • półroczny,
  • roczny,
 • Prowadzi i nadzoruje proces oceny- daje administratorowi oceny narzędzia do monitorowania całego procesu;
 • Pozwala wygenerować kompleksowy raport on-line, tuż po zakończeniu oceny.

Dzięki eOcenie:

 • Uzyskasz elastyczne narzędzie do definiowania arkuszy ocen dla pracowników;
 • Usprawnisz i skrócisz proces oceny;
 • Zaoszczędzisz czas managerów i pracowników HR;
 • Będziesz miał dostęp do wyników oceny zaraz po zakończeniu procesu;
 • Przeanalizujesz wyniki oceny z pomocą kompleksowego i przekrojowego raportu;
 • Znajdziesz więcej czasu na rozwój pracowników i podejmowanie decyzji personalnych.

 

Zobacz inne rozwiązania HR

 

 

ocena okresowa pracowników samorządowych

kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

Skontaktuj się z nami.

Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy ofertę.

 


 

Dowiedz się więcej:

Jak zarządzać kompetencjami Twoich pracowników i budować plany rozwoju?;

Co zmotywuje Twoich pracowników do osiągania ponadprzecietnych wyników?;

Jak oceniać efektywość pracowników?;

Jak znaleźć najlepsze narzędzie umożliwiające ocenę wyników pracy?;

Jak opracować system wynagrodzeń, aby rzeczywiście pełnił funkcję motywacyjną?